σοῦς

σής
moth
masc gen sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • σούς — ὁ, Α 1. (ως όρος τού Δημοκρίτου) η προς τα επάνω κίνηση 2. (στους Λάκωνες) η ταχεία ορμή. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ανάγεται στην ετεροιωμένη βαθμίδα *σόF oς τής ρίζας *seF τού ρ. σεύω* / ομαι «ρίχνω, ορμώ, σπεύδω» (βλ. και λ. σεύω)] …   Dictionary of Greek

  • σους! — [сус] εκιφ тсс! …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • Σοῦσ' — Σοῦσα , Σούσα fem nom/voc sg Σοῦσαι , Σούσα fem nom/voc pl Σοῦσα , Σοῦσα lily neut nom/voc/acc pl Σοῦσα , Σοῦσος neut nom/voc/acc pl Σοῦσε , Σοῦσος masc voc sg Σοῦσαι , Σοῦσος fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σοῦσ' — σοῦσα , σέω pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric) σοῦσι , σέω pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) σοῦσι , σέω pres ind act 3rd pl (attic epic doric) σοῦσαι , σέω pres part act fem nom/voc pl (attic epic doric) σοῦσα ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σούς — σός thy masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μαρόκο — Κράτος της βορείου Αφρικής. Συνορεύει στα Δ με την Αλγερία και στα Ν με τη Δυτική Σαχάρα. Βρέχεται στα Β από τη Μεσόγειο θάλασσα και στα Δ από τον Ατλαντικό ωκεανό.Το Μ. έχει χερσαία σύνορα μήκους 2.017 χλμ. που τη χωρίζουν από την Αλγερία (1.559 …   Dictionary of Greek

  • χρυσοῦς — χρῡσοῦς , χρύσεος golden masc acc pl (attic epic) χρῡσοῦς , χρύσεος golden masc nom sg (attic epic) χρῡσοῦς , χρυσόω make golden pres ind act 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταχρύσους — καταχρύ̱σους , κατάχρυσος overlaid with gold leaf masc/fem acc pl καταχρυσόω cover with gold leaf imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) καταχρύ̱σους , καταχρυσόω cover with gold leaf imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κνίσους — κνί̱σους , κνῖσος neut gen sg (attic epic doric) κνί̱σους , κνισόω turn into fatty smoke imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἴσους — ἴσος equal masc acc pl ἴ̱σους , ἴσος equal masc acc pl (epic) ἴ̱σους , ἰσόω make equal imperf ind act 2nd sg ἰσόω make equal imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.